Govt. Polytechnic

ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಆಡಳಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಭಾಗ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

1

ಶ್ರೀ.ಮಹೇಂದ್ರ ಎಸ್.ಎ

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು

2

ಶ್ರೀ,ಮತಿ ಎಂ.ನಾಗವೇಣಿ

ಕಚೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

3

ಶ್ರೀ ,ಕೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

4

ಶ್ರೀ, ಬಿ.ಎಸ್.ದೀಪಕ್

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

5

ಶ್ರೀ, ಡಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಾಬು

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

6

ಶ್ರೀ , ಮೊಯಿನುದ್ದೀನ್ ಷರೀಫ್.ಕೆ.ಐ

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

7

ಶ್ರೀ, ಚಂದನ್.ಜೆ ದ್ವಿತೀಯ

ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

8

ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಜೆ.ಕಮಲಾಕ್ಷಿ

ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕರು

9

ಶ್ರೀ ಎ.ಎನ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

"ಡಿ"ಗ್ರೂಪ್

ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

1

ಶ್ರೀ , ಕೆ.ನಜೀರ್ ಅಹ್ಮದ್

ಆ.ಶ್ರೇ. ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ

2

ಶ್ರೀಮತಿ.ಯಾಸ್ಮಿನ್ ಬೇಗಂ

ಆ.ಶ್ರೇ. ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ

3

ಶ್ರೀಮತಿ.ಆರ್.ಮಂಜುಳಾದೇವಿ

ಆ.ಶ್ರೇ. ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

4

ಶ್ರೀಮತಿ.ಬಿ.ಎನ್.ವಿಮಲ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ

5

ಶ್ರೀಮತಿ.ಎ.ಎನ್.ಸೌಮ್ಯ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

6

ಶ್ರೀಮತಿ.ರಜನಿಬ್ಯಾಕೋಡಿ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

7

ಶ್ರೀ.ಓ.ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

8

ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಕೆ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

9

ಶ್ರೀ.ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

1

ಶ್ರೀಮತಿ,ಶಾಫಿಯ ಫಿರ್ದೋಸ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

2

ಶ್ರೀಮತಿ,ಎಸ್.ಭವ್ಯ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

3

ಶ್ರೀ,ಎ.ವಿ.ನೀತನ್ ಪಟೇಲ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

4

ಶ್ರೀಮತಿ,ಕೆ.ವಿ.ದೀಪಿಕಾ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

5

ಶ್ರೀಮತಿ,ಜೆ.ಎನ್.ವಿನುತ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

6

ಶ್ರೀ,ನವೀನ ಕುಮಾರ್.ಎಸ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

7

ಶ್ರೀ,ಕೆ.ವಿ.ರಂಗನಾಥ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

8

ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಂ.ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ

ಸಹ ಬೋಧಕರು

9

ಶ್ರೀ,ಜಿ.ಶಂಕರಪ್ಪ

ಯಾಂತ್ರಿಕರು

ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

1

ಶ್ರೀ,ಎ.ಸಿ.ಮೋಹನ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

2

ಶ್ರೀ,ಆರ್.ವಿಠ್ಠಲ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

3

ಶ್ರೀ.ಕೆ.ವಿ.ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

4

ಶ್ರೀ.ಕೆ.ವಿ.ಅಂಬರೀಷ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

5

ಶ್ರೀ.ಸಿ.ಪ್ರದೀಪ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

6

ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಕೆ.ಪ್ರಸನ್ನ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

7

ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎಲ್.ಮುರಳಿನಾಯ್ಕ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

8

ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಮುನಿರಾಜು

ಸಹ ಬೋಧಕರು

9

ಶ್ರೀ.ಜೆ.ಶ್ರೀಧರ್

ಸಹ ಬೋಧಕರು

10

ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎನ್.ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್

ಯಾಂತ್ರಿಕರು

ಸಿವಿಲ್ ವಿಭಾಗ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

1

ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಎಚ್.ವೇದ ಮೂರ್ತಿ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

2

ಶ್ರೀಮತಿ,ಕೆ.ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

3

ಶ್ರೀಮತಿ,ಕೆ.ಎನ್.ಸಿ.ದೀಪಾ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

4

ಶ್ರೀಮತಿ,ಪಿ.ಎನ್.ಶಾರದ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

5

ಶ್ರೀಮತಿ,ನಿರ್ಮಲ.ಎಸ್.ಬಿ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

Close Menu